Четвъртък, 24 Януари 2019 13:22

Арехеологичният обект СОСТРА продължава да е приоритет на Ротари клуб - Троян

На 22.01.2019 г. на  редовната си  сбирка Ротари клуб – Троян проведе среща с главния археолог на крепостта СОСТРА проф. д-р Иван Христов, зам.директор на Националния исторически музей (НИМ)  – София. Идеята беше да се направи обобщение на дейностите за последните 3 години по разкопките на  Крепостта "Состра" (от старогръцки - пояс, превръзка, преграда), обектът  е римска крепост, построена върху руините на тракийско селище. Тя се намира югоизточно от село Ломец, на 12 км. северно от град Троян и на 28 км. южно от град Ловеч, в долината на река Осъм. 

"Состра" е била укрепление на военна кохорта от около 1000 души и важна военна част по древния път Ескус - Филипопол. Освен крепостта, останки от която са видими и днес, Состра е била голям крайпътен пункт, включвайки и селище, разположено извън крепостните стени. Строителството на крепостта започва през 147 г. по заповед на император Антонин Пий и по време на съществуването си е била разрушавана неколкократно и възстановявана отново. Крепостта престава да съществува в V век.

На срещата проф. Христов беше съпроводен от  Елеонора Авджиева, директор на музея на занаятите в гр. Троян, Нина Димитрова, уредник в музея, отговаряща за фонд „Археология” и Тодор Димитров – фотограф от НИМ, който е заснел с дрон на крепостта.

При  археологичните разкопки в крепостта са открити около 30 сребърни Tetradrachms (гръцки антични сребърни монети) сечени на остров Тасос, бронзова маска и много антични съдове и накити. Повечето от находките са изложени в Историческия музей  в град Троян, а бронзовата маска - в Националния исторически музей в София.

Проф. Христов направи кратка ретроспекция на дейностите по разкриване на тази римска пътна станция за изтеклата 2018 година, като не забрави да благодари на основния инициатор и поддръжник за тези дейности - Ротари клуб – Троян.

Той разказа:  „През месец май на изминалата 2018 г.  беше завършен идейния проект за консервация на всички разкрити старини около крепостта Состра и изграждането на посетителския център до обекта. Ако документът получи одобрението на Община Троян, това означава, че тръгваме на съгласуване с Института за културното наследство и Министерство на културата. По мнение на експерти от Националния археологически институт с музей (НАИМ) при БАН, този проект е направен изключително грамотно, като са спазени всички препоръки за опазване на откритите паметници. От тук следва бързо общинските специалисти да се ориентират към програмата „Региони в растеж”, откъдето кметът Донка Михайлова очаква финансиране за Состра. Проектът, за който споменах, е „входният билет” към всякакво кандидатстване за външно финансиране.”

 Що се отнася до предстоящите археологически проучвания около Состра проф. Христов изказа задоволство от факта, че за 17 поредни години Община Троян финансира разкопките на римската крепост.

 През всичките тези години  са отпускани определени средства от Ротари клуб – Троян, в чиято постоянна програма влиза задължително подкрепата на този археологичен проект от местно значение.

 Приоритет за миналата година е била една добре запазена сграда до южната порта на кастела, част от проекта за експониране на различните структури във вътрешността на укрепения лагер.

 Проф. Христов напомни: „Да не забравяме, че крепостта, която е предоставена на Община Троян за стопанисване с решение на Министерски съвет, е редно да се подържа доколкото може в приличен вид, дължим го на хората, които спират на новоизградения с общински средства паркинг и искат да разгледат старините; имам предвид почистване, косене, пръскане с химикали против растителност, охрана”…

 Понастоящем желаещите да посетят крепостта биват осведомявани от    няколкото информационни табели със схеми и информация, които дават много добра представа за използването на крепостта в миналото.

Накрая, проф. Иван Христов обяви, че  от 2018 година  се провежда геофизично проучване, което е закономерно и планово продължение археологическите разкопки и е междинен етап към стартиране на цялостно археологическо проучване в пространството между стената и тази от III век. Целта на изследването е осъществяване на геофизическо проучване чрез георадар, на площ от 1000 м2.

 Геофизичните работи се провели в края на м. август 2018 г. от инж. Кирил Велковски под   ръководството на проф. Христов. Те обхванали основно източната зона на кастела Состра.    В резултат на проучването се доказало продължението на ранната стена североизточно от северната фланкираща кула на главната източна порта на кастела от III век, както и южно от южната порта на укреплението.  Според  проф. Иван Христов, се очакват изненади при следващите разкопки в археологичния комплекс Состра, защото ранната историята на най-голямата римска крепост в Троянско е най-слабо проучена. Досега всички налични данни (епиграфски и нумизматични) сочат че Состра е изградена около 146 г. Съществува вероятност обаче ранната крепостна стена да има по-стара история и да свързана с времето на управление на император Траян, чието име носи сегашния планински град.

На срещата, присъствалите от Музея на художествените занаяти – Троян разказаха и за създадения фонд „Археология”, който съхранява по-голямата част от намерените предмети, и отговаря за тяхното експозиране в отделна зала на музея.

Прочетена 440 пъти
© 2021 Ротари клуб - Троян